Ďalšia naša zastávka v okolí Prahy bola v záhradníctve, ku ktorému patrí aj verejnosti prístupná japonská záhrada. Majitelia záhradníctva sa venujú tiež návrhom záhrad a publikačnej činnosti. Pozrite si cez naše fotky ich záhradu v japonskom štýle. Na návšteve tejto japonskej záhrady ma sprevádzala riaditeľka verejne prístupnej japonskej záhrady Aizen, Říčany pri Prahe, Jitka Valuchová.